Terug naar boven

Autismespectrum vanuit de gestaltvisie: een vernieuwende en verfrissende kijk

Bijscholing

IVC vzw

K40

Kloosterstraat 40

9620 Zottegem

Oost-Vlaanderen

Introductie

Autismespectrum stoornis (ASS) wordt steeds vaker gesteld als diagnose, en lijkt soms een modeverschijnsel. Als we terugkeren naar de kern van de diagnose, namelijk het niet spontaan voorgrond maken van de Ander, leren we autisme terug begrijpen als een ontwikkelingsproblematiek. Daarbij wordt langzaam duidelijk dat het autistiforme gedrag de best mogelijke manier is van een persoon om met zijn wereld om te gaan. Tegelijk gebeurt ook het omgekeerde: de omgeving zoekt de best mogelijke manier van omgaan met deze persoon of met dit kind .

Het gewaar worden enerzijds van de ontwikkelingsvaardigheden die we nodig hebben voor het verwezenlijken van onze behoeften, en anderzijds wat de omgeving (soms ten onrechte) verwacht van vaardigheden geeft een verfrissende kijk op autisme. Tevens geeft dit antwoorden op schijnbaar onbegrijpelijk gedrag. We leren in deze training dan ook op een hernieuwde manier inspelen op deze problematiek.
De klassieke verklaringsmodellen zien symptomen gekoppeld aan ASS als het kernprobleem. Vanuit gestalt kijken we naar deze symptomen als het best mogelijke gedrag van de persoon in relatie met zijn omgeving.
Deze training richt zich naar hulpverleners die werkzaam zijn met de thematiek van ASS
Na deze training heb je als hulpverlener meer zicht op:
de invloed van historische en hedendaagse cultuurverschijnselen en psychiatrische zienswijzen op de diagnostiek rond ASS
hoe je de noden van een persoon voor zijn/haar ontwikkeling kan linken met de wijze van hoe we contact aangaan met die persoon
hoe je de ontwikkeling vanuit dit contact kan faciliteren
hoe je de comfortzone van de persoon kan inzetten om tot groei te komen
Deze opleiding biedt je ook concrete handvaten in verschillende hulpverlenende settings rond de problematiek ASS. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische grondslagen en ervaringsgericht leren.
Er worden theoretische kaders aangeboden en daarnaast ligt de focus op ervaringsgericht leren.

Lees verder

Cursusdatums

Eerstvolgende startdatum: donderdag 27 oktober 2022
donderdag 27 oktober 2022Vanaf 09:30tot 16:30
vrijdag 28 oktober 2022Vanaf 09:30tot 16:30

Praktische informatie

Voor

Hulpverleners

Gegeven door

Wouter Roelstraete

Prijs

€ 335 (excl. BTW)

Neem contact op met

Autismespectrum vanuit de gestaltvisie: een vernieuwende en verfrissende kijk
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

IVC vzw

K40

Kloosterstraat 40

9620 Zottegem

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.ivc.be

Routebeschrijving