Terug naar boven

Privacy en cookies

Vind-een-Alternatief.nl vindt de privacy van zijn bezoekers, hulpverleners en organisatoren erg belangrijk. Vind-een-Alternatief.nl verbindt zich er dan ook toe om jouw privacy steeds optimaal te respecteren. Zo hoef je bv. ook niet in te loggen om een verzoek te kunnen versturen.

Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt en met de GDPR van 25 mei 2018.

Privacy van websitebezoekers

Bij het versturen van een contactaanvraag geef je als bezoeker de toestemming om jouw gegevens te verzenden naar de hulpverlener.

Privacy van profielbeheerders

De opgegeven profielgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor en aanpasbaar door jou als profielbeheerder en door de webbeheerders van de site. Als profielbeheerder ben je je bewust van welke gegevens getoond worden aan de bezoekers van onze sites en heb je jouw toestemming hiervoor gegeven door akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.


Lees meer over:

Bescherming van de privacy van websitebezoekers

Bescherming van de privacy van profielbeheerders


Bescherming van de privacy van websitebezoekers

Wanneer en waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Als bezoeker kan je vrij gebruikmaken van onze diensten zonder je te registreren. Wanneer je contact opneemt met een hulpverlener via het contactformulier geef je expliciet toestemming om jouw gegevens te versturen naar de hulpverlener. Deze ingevoerde gegevens worden enkel gebruikt voor contact tussen jou en de hulpverlener en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Vind-een-Alternatief.nl gebruikt Fathom Analytics om een beeld te krijgen van het bezoekersverkeer. Fathom werd heel specifiek gekozen omdat het een privacy-gericht analytics programma is dat géén gegevens verzamelt die jou zouden kunnen identificeren. Alle verzamelde gegevens zijn m.a.w. volledig anoniem en worden enkel intern verwerkt.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Jouw contactverzoek wordt gedurende 4 weken bewaard in het profiel van de hulpverlener. Nadien wordt jouw contactverzoek automatisch verwijderd ter bescherming van de gevoelige inhoud.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We verbinden ons ertoe om alle gepaste maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Alle gegevens worden verwerkt en bewaard op een Nederlandse server die conform is aan de Europese regelgeving en die zeer strikte veiligheidsmaatregelen implementeert.

Voor het verzenden van de contactaanvragen maken we gebruik van de diensten van een betrouwbare partner. Die doet ook al het mogelijke om jouw gegevens veilig te verwerken. Lees meer hierover in hun privacybeleid:

Postmark third party mailserver

Jouw rechten als websitebezoeker

Als websitebezoeker verkrijgen we enkel persoonlijke gegevens van jou indien je een contactverzoek verstuurt via Vind-een-Alternatief.nl.

Bij het versturen van een contactverzoek geef je steeds jouw expliciete toestemming om je gegevens te verwerken. Dat betekent dat we je bericht via e-mail naar de hulpverlener van jouw keuze versturen, alsook dat we je gegevens vier weken bewaren op onze beveiligde servers en in Postmark (onze mailingservice). Na deze vier weken worden je gegevens standaard verwijderd.

Je beschikt steeds over het recht om de gegevens die we van jou verkregen hebben in te kijken a.d.h.v. een export van jouw gegevens.

Wil je je gegevens aanvullen, bv. meer informatie bezorgen aan de hulpverlener van jouw keuze, dan kan je de hulpverlener in kwestie steeds een nieuw contactverzoek toesturen met daarin de extra aanvullende info.

Bedenk je je en wil je je gegevens (vroeger dan die termijn van vier weken) laten verwijderen, dan kan je daartoe een verzoek indien. Dit verzoek wordt doorgaans binnen de 2 werkdagen, en zeker binnen de 5 werkdagen, verwerkt.

(Wij kunnen enkel de gegevens in onze eigen systemen verwijderen.

De inhoud van je contactverzoek dat via e-mail naar de hulpverlener werd verstuurd, kunnen wij niet terugroepen. Je kan de hulpverlener wel steeds verzoeken om deze informatie ook bij hen volledig te wissen. Ook het kopie van jouw bericht dat, indien door jou aangevraagd, verzonden werd naar het door jou ingevoerde e-mailadres, kunnen wij uiteraard niet terugroepen of verwijderen.)

Alle verzoeken tot het inkijken, aanpassen of wissen van gegevens kunnen aan ons worden bezorgd via het contactformulier op onze website.

Cookies

Vind-een-Alternatief.nl maakt gebruik van technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term "cookies", om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de functies biedt die je ervan verwacht. Cookies zijn kleine bestanden die wij naar je computer sturen en waar we later naar kunnen teruggrijpen. Cookies helpen ons je gebruikservaring op onze website zo vlot en relevant mogelijk te maken. Ze tonen ons wat bezoekers op deze website doen, en dat helpt ons de algemene ervaring voor iedereen te verbeteren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Deze website maakt gebruik van:

  • Functionele cookies zijn nodig om de diensten uit te voeren die je aanvraagt en dus noodzakelijk om deze websites naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker.

We maken ook gebruik van Fathom Analytics. Zij doen echter geen beroep op cookies of tracking-systemen in je browser om hun analytics data te verzamelen. Zo beschermen we jouw privacy nóg beter. Meer daarover hier.

Cookies verwijderen:

Als je bestaande cookies op je computer wil verwijderen, kijk dan in de handleiding van je browser door op "Help" te klikken in het menu van je browser. Let op: Als je onze cookies verwijdert of het installeren van cookies tegenhoudt, kan de toegang tot of het gebruik van bepaalde delen of functies van onze website geblokkeerd worden of kunnen bepaalde elementen minder goed of niet werken.

Bevatten deze websites links naar externe websites?

Onze websites bevatten links naar andere websites die onafhankelijk functioneren en die niet door ons gecontroleerd worden. Wij voorzien deze links uitsluitend om je meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-beleid. We raden je aan ze eerst even te lezen bij je eerste bezoek. Vind-een-Alternatief.nl is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door deze externe websites en verbindt zich niet met de inhoud hiervan.

Bij het raadplegen van onze websites ga je akkoord met bovenstaande bescherming van je persoonlijke levenssfeer.


Bescherming van de privacy van profielbeheerders

Onder profielbeheerders worden zowel de beheerders van een profiel als behandelaar en andere hulpverleners als de beheerders van een organisator-profiel verstaan.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Vind-een-Alternatief.nl verwerkt al jouw opgegeven registratiegegevens (zowel je contactgegevens als alle aanvullende gegevens zoals geselecteerde zoekitems en tekst) om je account te beheren en om je in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten. Dit omvat het beheer van de informatie die je via jouw profiel openbaar maakt, het mogelijk maken dat bezoekers je contacteren en het verzorgen van je facturatie.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor externe publiciteitsdoeleinden. Vind-een-Alternatief.nl is niet aansprakelijk voor het ongewettigd afnemen van informatie en foutief gebruiken van deze gegevens door derden (bv. scrapers).

Hoelang worden gegevens bewaard?

We bewaren gegevens nooit langer dan nodig is om de nodige functionaliteiten te bieden.

Om jou als profielbeheerder de mogelijkheid te bieden om je profiel eenvoudig te heractiveren, worden je profielgegevens behouden tot je expliciet vraagt om deze te verwijderen. Indien het nodig is voor het goed functioneren van de site, kunnen verjaarde gegevens door het webbeheer zelf verwijderd worden.

Contactverzoeken worden jou toegezonden via e-mail en 4 weken bewaard in het enkel voor jou zichtbare gedeelte van je account. Daarna worden deze automatisch verwijderd uit je profiel én van onze server. Je kan deze nadien, ook via ons, niet meer opvragen. Jij bent als profielbeheerder uiteraard zelf verantwoordelijk voor het veilig verwerken van de contactaanvragen die je in je inbox ontvangt.

Hoe kan je gegevens beheren of verwijderen?

Profielgegevens kunnen ten allen tijden aangepast worden door in te loggen in je persoonlijk account.

Wil je jouw profiel volledig offline laten plaatsen of laten verwijderen, dan kan dat eenvoudig door dit te melden aan het webbeheer via het contactformulier. Alle gegevens kunnen via deze weg ook verwijderd worden, met uitsluiting van je facturatiegegevens welke om boekhoudkundige redenen bewaard dienen te blijven.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We verbinden ons ertoe om alle gepaste maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.

Alle account- en profielgegevens worden verwerkt en bewaard op een Nederlandse server die conform is aan de Europese regelgeving. Verschillende van jouw gegeven worden ook extra geëncrypteerd om zo nog beter beschermd te zijn.

Voor onze geautomatiseerde mails, nieuwsbrieven, contactaanvragen en betalingsverwerking maken we gebruik van de diensten van betrouwbare partners. Zij doen ook al het mogelijke om jouw gegevens veilig te verwerken. Lees meer hierover in hun privacybeleid:

Postmark third party mailserver

Mollie payment provider

Mailchimp

Voor het optimaliseren van de profielen en het samenstellen van de profielpagina's doen we ook beroep op enkele externe services.

TinyPNG

TypeSense

Ook wij doen beroep op een analyticsprogramma om zicht te krijgen op ons aantal bezoekers, populaire pagina's etc. We kiezen daarvoor echter bewust voor een uitermate privacy-gericht programma genaamd Fathom Analytics. Zo kunnen we verzekeren dat jouw data en de data van onze bezoekers optimaal beschermd blijft.

Fathom Analytics

Jouw rechten als profielbeheerder

Als profielbeheerder voorzie jij de nodige gegevens om jouw profielpagina aan te maken en te beheren en om jou een correcte factuur te kunnen bezorgen.

Alle informatie die jij invoert kan steeds door jou ingekeken en bewerkt worden, dit via je account op de website. Daarin kan je ook de meeste informatie zelf verwijderen. Enkel de verplichte velden mogen nooit leeg zijn. Het gaat daarbij om:

  • Je praktijkadres
  • Je gemeente
  • Je hoofdtherapievorm en therapievorm één en twee (deze worden ook automatisch ingevuld bij je zoektermen en kunnen ook daar niet verwijderd worden)
  • Je opleidingen

Wil je ook deze gegevens laten verwijderen, dan kan je daartoe een verzoek indienen via e-mail. Dit verzoek wordt doorgaans binnen de 2 werkdagen, en zeker binnen de 5 werkdagen, verwerkt.

Je gegevens worden enkel online vindbaar en zichtbaar indien je je profiel zelf activeert met een (eerste) betaling. Voer je nooit een betaling uit, dan blijven je gegevens wel bewaard op onze beveiligde servers, maar worden ze niet vindbaar online.

Gaat je profiel na de betaalde termijn offline, dan blijft er wél nog een pagina met beperkte informatie vindbaar, dit met als doel jouw opgebouwde vindbaarheid in Google te waarborgen.

Deze beperkte infopagina is enkel bereikbaar via de rechtstreekse link (bv. wanneer er op jouw naam gezocht wordt in Google), en is dus niet meer vindbaar noch consulteerbaar via onze eigen zoekresultaten.

Hier lees je daar meer over →

Wil je al je gegevens volledig offline laten halen óf laten verwijderen uit ons systeem, dan kan je daartoe steeds een verzoek indienen via e-mail. Dit verzoek wordt doorgaans binnen de 2 werkdagen, en zeker binnen de 5 werkdagen, verwerkt.

Facturatiegegevens dienen, ook in het geval van verzoek tot het verwijderen van alle accountgegevens, te worden bewaard om boekhoudkundige redenen.

Alle verzoeken tot het inkijken, aanpassen of wissen van gegevens kunnen aan ons worden bezorgd via het contactformulier op onze website of via info/AT/vind-een-alternatief.nl

Welke mails ontvang je?

Vind-een-Alternatief.nl is zich bewust van gezond e-mailverkeer. We versturen enkel e-mails in functie van het doel van de site:

  • Contactverzoeken opgesteld door de bezoeker van de site.
  • Betalingsuitnodigingen en facturatie gelinkt aan jouw persoonlijk profiel.
  • Sporadische nieuwsbrieven met belangrijke updates omtrent vernieuwde functionaliteiten en nieuws binnen het werkveld.

Wens je geen nieuwsbrieven te ontvangen? Dan kan je eenvoudig uitschrijven onderaan een nieuwsbrief of dit melden aan het webbeheer via het contactformulier. Het niet ontvangen van nieuwsbrieven kan het rendement van je profiel beïnvloeden.

Cookies

Vind-een-Alternatief.nl maakt gebruik van technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term "cookies", om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de functies biedt die je ervan verwacht. Cookies zijn kleine bestanden die wij naar je computer sturen en waar we later naar kunnen teruggrijpen. Cookies helpen ons je gebruikservaring op onze website zo vlot en relevant mogelijk te maken. Ze tonen ons wat gebruikers op deze website doen, en dat helpt ons de algemene ervaring voor iedereen te verbeteren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Deze website maakt gebruik van:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig om de diensten uit te voeren die je aanvraagt en dus noodzakelijk om deze websites naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker.
  • Open tracking in e-mails naar de profielbeheerders: Deze gaan na of e-mails geopend worden. Op deze manier kunnen we nakijken of profielbeheerders onze e-mails goed ontvangen. Dit is essentieel voor een goede dienstverlening. De informatie wordt louter gebruikt om een beeld te krijgen van de effectieve ontvangst van onze noodzakelijke e-mails. Voor het verzenden van de e-mails maken we gebruik van Postmarkapp en Mailchimp.

Fathom Analytics

Bij Vind-een-Alternatief.nl hechten we veel waarde aan jouw privacy. Daarom gebruiken we Fathom Analytics, een privacy-gericht analytics platform, om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Fathom respecteert je privacy door geen gebruik te maken van cookies voor het volgen van bezoekers. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens niet worden opgeslagen, en ook zeker niet gedeeld worden met derden voor reclamedoeleinden.

Fathom Analytics maakt het voor ons mogelijk om statistieken te verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, populaire pagina's en demografische gegevens, zonder dat dit ten koste gaat van jouw privacy, en de anonimiteit en privacy van onze bezoekers.

Meer daarover lees je op de website van Fathom →

Cookies verwijderen:

Als je bestaande cookies op je computer wil verwijderen, kijk dan in de handleiding van je browser door op "Help" te klikken in het menu van je browser. Let op: Als je onze cookies verwijdert of het installeren van cookies tegenhoudt, kan de toegang tot of het gebruik van bepaalde delen of functies van onze website geblokkeerd worden.

Bevatten deze websites links naar externe websites?

Onze websites bevatten links naar andere websites die onafhankelijk functioneren en die niet door ons gecontroleerd worden. Wij voorzien deze links uitsluitend om je meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-beleid. We raden je aan ze eerst even te lezen bij je eerste bezoekje. Vind-een-Alternatief.nl is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door deze externe websites en verbind zich niet met de inhoud hiervan.

Bij het gebruiken van onze websites ga je akkoord met bovenstaande bescherming van je persoonlijke levenssfeer.


Heb je nog vragen bij onze privacy policy of de services die we gebruiken? Stel ze dan gerust! Je kan ons bereiken via het contactformulier →